infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

STATUS DOWODU REJESTRACYJNEGO

Status dowodu rejestracyjnego
Reklama

System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli odebrali Państwo dokument z urzędu, sprawa dotycząca odebranego dokumentu zniknie z portalu.
Uwaga: Numer rejestracyjny można wprowadzić ze spacją, np. JGM 7799 lub bez spacji, np. JGM7799. Jeśli nie są Państwo pewni gdzie powinny znajdować się spacje, najlepiej je całkiem pominąć.
Statusy wyświetlają się w następującej kolejności:
"Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne" - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji w PWPW S.A. "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu. "Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany" - status wyświetla się gdy: - na stronie wprowadzono błędne dane (np. popełniono błąd w trakcie wpisywania numeru PESEL lub Numeru rejestracyjnego) - wniosek nie został jeszcze wprowadzony do systemu Kierowca/Pojazd (w celu uzyskania wyjaśnień proszę skontaktować się z urzędem) - dokument został już wydany w systemie komputerowym Pojazd/Kierowca.