infoCAR

Zaloguj się

Poznaj nowe prawo jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami. Wzór nowego prawa jazdy określa Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 973) w dniu 29 sierpnia 2012 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku.

Awers

FalaPowtórzona dana personalizacyjna zapisana w postaci ciągu znaków układających się w kształt fali zachodzącej na zdjęcie. Znaki naniesione są w postaci czarnych elementów z białym konturem.

HologramAntykseryczny transparentny element umieszczony wewnątrz struktury karty w sposób częściowo zachodzący na pole zdjęcia, zawierający dyfrakcyjny obraz optycznie zmienny.

DuchPowtórzony wizerunek posiadacza dokumentu wykonany w mniejszej skali i przy użyciu innej techniki personalizacji - grawerowania laserowego.

MikrodrukMikrotekst pozytywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

GrawerowanieGrawerowanie wypukłe - zaczernienie z efektem wypukłości wyczuwalnym dotykiem na powierzchni karty.

GiloszGilosze tła nachodzące na pole zdjęcia.

GrawerowanieGrawerowanie z wyczuwalnym efektem wypukłości.

MikrodrukMikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

OVIFarba optycznie zmienna wykazująca zmianę blasku i barwy w zależności od kąta obserwacji lub oświetlenia.

Druk irysowySubtelna i płynna zmiana barwy w obrębie tej samej linii giloszowej.

MLIZłożony obraz laserowy wykonany w strukturze soczewkowej wytłoczonej na powierzchni karty i wyczuwalnej organoleptycznie, zawierający co najmniej dwa obiekty graficzne widoczne naprzemiennie pod różnymi kątami patrzenia.

Rewers

Mikrodruk negatywowyMikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

Mikrodruk negatywowyMikrotekst negatywowy - linie, motywy lub części tła składające się z niewidocznych gołym okiem drobnych znaków w postaci liter wykrywalnych przy użyciu lupy.

Tło giloszoweGilosze - delikatne ornamenty powstałe ze splecionych linii ciągłych tworzących wzór koronkowy.

Druk irysowySubtelna i płynna zmiana barwy w obrębie tej samej linii giloszowej.

TLETLE – jedenastocyfrowy transparentny element, personalizowany laserowo (grawerowany).

Awers UV

Nadruk fluoresecencyjnyElement lub motyw wykonany farbą transparentną w świetle widzialnym i świecącą w świetle ultrafioletowym.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012

  1. Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarze 85,595 mm (+/– 0,125 mm) x 53,975 mm (+/– 0,055 mm) i promieniu zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubości od 0,68 do 0,84 mm, wykonanej w 100% z wielowarstwowego poliwęglanu, której właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach przenoszących normy:
    1) PN-ISO/IEC 7810:2006 Karty identyfikacyjne – Charakterystyki fizyczne;
    2) PN-ISO/IEC 7816-1:2007 Karty identyfikacyjne – Elektroniczne karty stykowe – Charakterystyki fizyczne.
  2. Metody weryfikowania cech fizycznych prawa jazdy w celu ich zgodności z międzynarodowymi standardami są zgodne z normą PN-ISO/IEc 10373-1:2008 karty identyfikacyjne – Metody badań.
  3. Prawo jazdy ma formę karty zbudowanej z wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste, a warstwy środkowe nieprzezroczyste. Na karcie nadrukowano technikami offsetową i sitodrukową elementy graficzne i zabezpieczające, a techniką druku inkjetowego naniesiono kolorową fotografię posiadacza prawa jazdy.
  4. Barwa tła prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.

UWAGA!!! W związku z pojawieniem się strony „LNFOCAR.PL” podszywającej się pod portal INFO-CAR.PL, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z usług wymagających rejestracji czy przetwarzania danych osobowych. Logowanie do portalu Info-Car.pl zawsze jest realizowane za pomocą szyfrowanego połączenia, co oznacza, iż adres strony jest poprzedzony skrótem „https” oraz symbolem kłódki lub kluczyka(w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki). Ponadto należy zwrócić uwagę, aby certyfikat bezpieczeństwa którym przedstawia się witryna, wystawiony był na *.INFO-CAR.PL dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna. Rozumiem