infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

5 mld zł na budowę polskich dróg

Utworzono: 26-09-2017 2:17

180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE - te cztery liczby pokazują skalę przedsięwzięć, dla których zawarto dzisiaj umowy o dofinansowanie. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Źródło: www.gddkia.gov.pl

180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE - te cztery liczby pokazują skalę przedsięwzięć, dla których zawarto dzisiaj umowy o dofinansowanie. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii.
Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk
i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol. 5 mld zł z UE zostanie zainwestowane w:
•budowę drogi ekspresowej S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (część obwodnicy Warszawy),
•budowę drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz – Mielno, odcinek Białe Błota – Mielno,
•budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odcinek Kiełpino – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa,
•budowę drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11),
•budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka),
•budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.
Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Łącznie to ponad 180 km nowych dróg. Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji.
 
Razem z dzisiejszymi umowami długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km. Drogowa dyrekcja ma zagwarantowane w programie 42 mld zł na budowę dróg. Ponad 22 mld zł (około 53 proc.) zostały już zagospodarowane.
- 180 km i 5 mld dofinansowania to tylko liczby, choć robią wrażenie. Zyskują sens, gdy pokażemy jaka jest ich rola. Jeżeli chcemy rozwijać Polskę jako strefę inwestycji, co mocno podkreślaliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, potrzebujemy spójnej i drożnej infrastruktury transportowej - krwioobiegu, który dotleni organizm gospodarczy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
 
- Podległa Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem środków unijnych, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Jest też instytucją, która doskonale radzi sobie z zagospodarowaniem tych środków. Skala inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych jest tak duża, że z pewnością moglibyśmy wykorzystać dużo więcej pieniędzy, niż przysługuje nam to w ramach alokacji z obecnej perspektywy finansowej UE – ocenił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.
 
- Trasy objęte dofinansowaniem są już na etapie prac budowlanych, po zrealizowanych wcześniej optymalizacjach i projektach przez wykonawców. W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość
z nich do użytku. Nowe, ekspresowe połączenia podniosą poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz płynności transportu w Polsce. Co ważne, przyczynią się również do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki naszego Państwa – stwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Kondraciuk.
Po podpisaniu umów znacząco wzrosło też wykorzystanie funduszy unijnych w całym Programie Infrastruktura i Środowisko (oprócz dróg, z jego środków finansowane są inwestycje m.in. w linie kolejowe, sieci energetyczne, ochronę środowiska) - z 40,5 proc. do 44,9 proc. Z dostępnych 109,5 mld zł zagospodarowano już blisko 50.
 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH
Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska (bez węzła)
Droga ekspresowa S2 jest kontynuacją autostrady A2 na terenie Warszawy i pełni funkcję południowej obwodnicy stolicy. Zaczyna się po zachodniej stronie Warszawy, na połączeniu z autostradą A2 na węźle Konotopa, a skończy docelowo 33 km dalej na wschód, na węźle Lubelska, gdzie ponownie wpadnie
w autostradę A2 oraz skrzyżuje się z projektowaną drogą ekspresową S17 (wschodnią obwodnicą Warszawy).
Projektowany odcinek drogi ekspresowej S2 będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć się będzie przed węzłem „Lubelska", zlokalizowanym na przecięciu trasy południowej obwodnicy Warszawy z poprzeczną drogą krajową nr 17 (planowana do realizacji w ramach POIiŚ).
•Okres realizacji: 2015 – 2020
•Wartość całkowita: 4,59 mld zł
•Dofinansowanie UE: 1,7 mld zł
•Długość odcinka: 18,51 km
W ramach całego projektu przewidziana jest m.in. budowa:
•18,5 km drogi ekspresowej, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu,
•tunelu pod Ursynowem,
•mostu przez Wisłę,
•estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym,
•węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni ”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”.
 
Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odcinek Białe Błota - Mielno
Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia, które zapewni bezkolizyjne połączenie Bydgoszczy z Poznaniem oraz dalej z Wrocławiem.
•Okres realizacji: 2015 – 2019
•Wartość całkowita: 1,37 mld zł
•Dofinansowanie UE: 716,3 mln zł
•Długość odcinka: 54,1 km
Inwestycja zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim polega na budowie odcinka drogi
o długości 54,12 km i składa się z 3 zadań:
•węzeł „Białe Błota” - węzeł „Szubin” o długości około 9,7 km,
•węzeł „Szubin” - węzeł „Jaroszewo” o długości około 19,3 km,
•węzeł „Jaroszewo” - do granicy województwa o długości około 25,1 km.
 
Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino - pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa
Cała droga ekspresowa S6 ma połączyć Szczecin z Kołobrzegiem i Koszalinem. Trasa ma długość około 140 km. Nadmorskie położenie tej drogi ma duże znaczenie dla regionu i kraju zwłaszcza w kontekście turystyki.
•Okres realizacji: 2015 – 2019
•Wartość całkowita: 1,47 mld zł
•Dofinansowanie UE: 641,1 mln zł
•Długość odcinka: 62,8 km
Droga podzielona jest na 3 odcinki:
•węzeł Kiełpino - węzeł Kołobrzeg Zachód o długości 24km,
•węzeł Kołobrzeg Zachód - węzeł Ustronie Morskie o długości 14,6km,
•węzeł Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 24,2km.
Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)
•Okres realizacji: 2016 - 2020
•Wartość całkowita: 793,14 mln zł
•Dofinansowanie UE: 370,88 mln zł
•Długość odcinka: 20,12 km
Droga o długości 21 km przewiduje przekrój dwujezdniowy, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku wraz z poboczami awaryjnymi. Szerokość pasa rozdziału będzie umożliwiała dobudowę jednego pasa ruchu po wewnętrznej stronie, w przypadku, gdy będą tego wymagały potrzeby ruchowe.
W ramach projektu maja powstać m.in.: wiadukty, mosty, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przepusty oraz 5 węzłów („Koszalin Zachód”, „Bielice”, „Koszalin Północ”, „Koszalin Wschód”, „Sianów Wschód”).
 
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka
•Okres realizacji: 2016 - 2020
•Wartość całkowita: 2,47 mld zł
•Dofinansowanie UE: 1,32 mld zł
•Długość odcinka: 15,83 km
Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę 15,83 km drogi ekspresowej, w tym:
•odcinka Lubień – Naprawa, o długości 7,59 km,
•odcinka Naprawa – Skomielna Biała o długości 3,05km w tym budowa dwukomorowego tunelu pod górą Luboń Mały o długości ok. 2,1 km,
•odcinka Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,19 km.
Ponadto projekt przewiduje budowę węzłów drogowych (Skomielna, Zabornia) wiaduktów, estakad, przejazdów nad i pod trasą główną.
 
Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79
•Okres realizacji: 2016 – 2019
•Wartość całkowita: 419,85 mln zł
•Dofinansowanie UE: 254,2mln zł
•Długość odcinka: 8,96 km
Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu. Przewidziano także m.in. budowę 3 węzłów drogowych („Kąty”, „Marianki”, „Stadion”),

 

Podziel się